çevre mühendisliği bilim ustası

Genel

Program açıklaması

Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans

Yeryüzünde insan toplumunun sürdürülebilirliği 21. yüzyılın egemen zorluklardan biri olması muhtemeldir. Dünya çapında kentleşme ve sanayileşme ile birleştiğinde Devam nüfus artışı, doğal kaynakların hızla tükenmesi, geniş atık üretimi, çevresel bozulma, insan sağlığı tehdit eden ve iklim değişikliği sonuçlandı. Çok bu sorunlar hakkında söylenmiştir, ama şimdiye kadar yeterince yapılmamıştır değil. Sürdürülebilir bir dünya için daha iyi mühendislik çözümleri ihtiyaç vardır.

Dünya ve Çevre Mühendisliği Bölümü Columbia Üniversitesi (EEE) küresel sanayileşmiş toplumun ihtiyaçlarına çevre için derin bir endişe uzlaşmayı, bu karmaşık ve çok disiplinli sorunlara etkili çözümler geliştirmek için çaba göstermektedir. Bizim ana teması, bizim sınırlı doğal kaynakların, yani mineraller, yakıtlar, enerji, su ve toprak vicdani yönetim olduğunu. Önemli yeni çevre girişimleri öncülük ederken EEE, sorumlu topluma gerekli malzemelerin temin Madenler uzun zamandır geleneği Henry Krumb Okulu korur.

EEE şimdi sürdürmeye planı, ya da zaten yapan mühendisler ve bilim adamları, çevre yönetimi / geliştirme kariyer için tasarlanmış Dünya ve Çevre Mühendisliği derecesi Bilim Yüksek Lisans sunuyor. Programın odak çevreye duyarlı madencilik ve temel malzemelerin (mineral, enerji ve su) işlenmesi ve geri dönüştürülmesi veya kullanılan malzemelerin uygun bertaraf olduğunu. Program aynı zamanda değerlendirme ve çevreye geçmiş hasar iyileştirme teknolojileri içerir. Öğrenciler lisans düzeyinde kurs 30 kredi tamamlamak zorundadır ve istihdam edilirken onları MS gereksinimlerini tamamlamak için izin veren bir hızda seçebilirsiniz.

Başvuru Koşulları

Lisans kabul için gerekli: Programa kabul edilen öğrenciler akredite akademik kurumdan mühendislik, fen, matematik, bilgisayar bilimi ve diğer ilgili alanda (Dünya ve Çevre Mühendisliği Programı onayına tabi) bir lisans derecesine sahip olması gerekir. Adaylar başvuru için rekabetçi olabilmek için güçlü bir lisans kaydı olmalıdır.

 • GPA Gerekli: 3,0 Minimum
 • GRE gereksinimleri: Genel test gerekli

Diğer uygulama gereksinimleri: İki adet tavsiye mektubu, transkript, özgeçmiş ve kişisel-mesleki deyim gereklidir. TOEFL test puanları İngilizce resmi ve konuşulan dil olmadığı bir ülkede kendi lisans derecesini aldı tüm öğrencilerin gereklidir. Uygulamada belirtilen Yüksek Lisans Başvuru tüm uygulama gereksinimleri tamamlanması gerekir.

Kurslar

Öğrenciler 2.5 veya daha iyi bir akademik ortalama ile CVN yoluyla akademik çalışma 30 lisansüstü noktalarının toplam tüm temel dersleri (aşağıda açıklanmıştır) ve (aşağıda açıklanmıştır) seçilen seçmeli tamamlamak zorundadır. Tüm lisans gereksinimleri derece doğru yatırılır ilk ders başında 5 yıl içinde tamamlanması gerekir. Bu olmayan lisans programına alınan dersler içerir.

Zorunlu Dersler (12 kredi):

Zorunlu ders Dünya ve Çevre Mühendisliği temelleri bir vakıf ile bir öğrenci sağlar. temel dersler derece doğru lisansüstü kredi 12 puan katkıda bulunur. Aşağıdaki yedi derslerin dört tamamlamanız gerekir öğrenciler:

 • CHEE E4252: Giriş Yüzey ve Kolloid Kimyası için
 • EAEE E4003: Sucul Kimya Giriş
 • EAEE E4200: İnorganik Malzemelerin Üretimi
 • EAEE E4550: Emisyon Kontrol Kataliz
 • EAEE E4901: Çevresel Mikrobiyoloji
 • EAEE E6208: Yanma Kimyası ve Süreçler
 • ECIA W4100: Su Sistemlerinin Yönetimi ve Gelişimi

Seçmeli dersler (9 kredi):

Yukarıda listelenen gerekli dört çekirdek Dünya ve Çevre Mühendisliği derslerin yanı sıra, öğrenciler, Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği olarak Yeryüzü ve Çevre Mühendisliği veya ilgili alanlarda dokuz kredilik için aşağıda listelenen derslerden üç ek ders tamamlamak gerekir, ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. Tabii gereksinimleri Bu kategoriyi yerine getirecek Onaylı dersler şunlardır (ancak bunlarla sınırlı değildir) aşağıdaki sınıfları. Aşağıda listelenen değil Ek dersler fakülte danışmanının onayına tabi bu şartı doğru uygulanabilir. Aşağıdaki derslerin tamamı zaten CVN tarafından kaydedilmiştir.

 • APPH E4090: Nanoteknoloji
 • CHEE E4050: Endüstriyel ve Çevresel Elektrokimya İlkeleri
 • CHEE E4530: Metallerin Korozyon
 • CHEE E6252: Uygulamalı Yüzey ve Kolloid Kimyası
 • CHEN E4010: Kimyasal Süreç Analizi
 • CIEE E4252: Çevre Mühendisliği
 • EAEE E4160: Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi
 • EAEE E4190: Fotovoltaik Sistemler Mühendisliği
 • EAEE E4950: Çevre Biyokimyasal Süreçler
 • EAIA W4200: Alternatif Enerji Kaynakları
 • MSAE E4215: Yapısal Malzemelerin Mekanik Davranışları
 • MSAE E4132: Polimerler ve Seramik Temelleri

VEYA

 • MSAE E4250: Seramik ve kompozitler
 • MSAE E4202: Termodinamik ve Katılarda Tepkiler
 • MSAE E4206: Katıların Elektronik ve Manyetik Özellikleri
 • APMA E4001: Uygulamalı Matematik İlkeleri
 • APMA E4200: Kısmi Diferansiyel Denklemler

Serbest Seçmeli Dersler (9 kredi):

Bir öğrenci mezun kredi 9 puan olmak üzere toplam üç seçmeli ders seçmek zorundadır. Bu seçmeli dersler öğrenci çekirdek program tamamlayacak Mühendislik Okulu'nun içindeki alanlarda çeşitli konularda almaya izin verir. dersler seçmeli ihtiyaçlarına yönelik uygulanabilir olduğu tespiti fakülte danışmanının onayına tabidir.

Başvuru ücreti

 1. 200 $ bir işlem ücreti yüksek lisans programına ilk kez başvuranlar için gereklidir.
 2. Bir başvuru ücreti ile gönderilen Lisansüstü Öğrenci Hizmetleri Ofisi olacak sadece işlem uygulamaları. işlem ücreti iade edilmez. Columbia video Ağı: ödenecek çek olun.
 3. Birden fazla bir derece programı için uygulamalar, aynı anda işlenemez.

Son Başvuru Tarihi

Lütfen dikkat: Uygulamalar bir yuvarlanma esasına göre kabul edilir. Doldurulmuş başvuru alındıktan sonra o işleme ve inceleme için Kabul Komitesi verilecektir. Uygulamalar sonraki yaklaşan dönemlik kabul döngüsü için dikkate alınacaktır. Örneğin, Şubat ayında alınan bir uygulama yaklaşan yaz dönemi için değerlendirilecektir. Sadece tamamlanan uygulamalar incelenmek üzere Kabul Komitesi sunulacaktır.

Transkript

 1. Katıldığınız veya şu anda katılıyor her kolej / üniversiteden Resmi transkript uygulaması ile teslim edilmelidir. Tutanaklar, özgün, mühürlü zarf içinde olmalıdır.
 2. Başka transkript transfer kredisi olarak görünür Kredi geçerli değildir; kredi Kazanılan edildi okuldan resmi bir transkript teslim edilmelidir.
 3. Daha önce ya da şu anda Columbia Üniversitesi'nde kayıtlı olan öğrenciler transkript kopyaları Columbia video Ağı, 500 W 120th St, 540 Mudd, MC 4719, New York, NY 10027 de CVN gönderilmesini istemesi gerekir
 4. Lisansüstü Öğrenci Hizmetleri Ofisi transkript uygulaması ile sunulacak ister. Eğer resmi transkript göndererek bir gecikme öngörüyoruz varsa, uygulamaya gayri resmi bir set ekleyiniz. Dosyanız gayri resmi belgelerin tam bir set ile departmanı tarafından gözden geçirilebilir; Ancak, size resmen bir lisansüstü programa kabul edilecek önce transkript göndermeniz gerekmektedir.
 5. Bir uygulamanın desteğiyle sunulan tüm materyaller, resmi veya gayri resmi olsun, Columbia Üniversitesi malı haline başvuru sahibine iade ya da diğer okul veya kurumlar iletilir olmayacaktır. Belgelerinizi iade edilmeyecektir yana, biz size kişisel kayıtları için gerekebilir herhangi bir belge kopyalarını tutmanızı öneririz.

Gerekli Sınav Skorlar

 1. Graduate Record Sınavı (GRE) Genel test sonuçları tüm MS başvuru gereklidir. GRE puanları 5 yıl için geçerlidir.
 2. TOEFL veya IELTS İngilizce resmi konuşulan dil olduğu bir ülkede kendi lisans almamış tüm adaylar gereklidir. TOEFL ve IELTS puanları iki yıl için geçerlidir.
 3. Tüm puan raporları, resmi ve Educational Testing Service (ETS) doğrudan Lisansüstü Başvurular gönderilmesi gerekir.
 4. Columbia Mühendislik CEEB kodu 2111 (Fen Bilimleri Enstitüsü aittir olmayan 2162) 'dir.

Gerekli Documemts

Bu uygulama malzemeleri bireylerin kabul Columbia Üniversitesi'nde Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Fu Vakfı Okulu çalışmayı mezun onların adaylığını değerlendirmek için kullanılacak kendileri hakkında kişisel ve akademik bilgileri sağlamak yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Adaylar aşırı tavsiye mektupları sayıları, özetleri ve tezleri, video kaset ve / veya araştırma çalışmalarının fotoğraflarının kopyalarını ve ikincil gibi talep olmamıştır yabancı bilgilerinizi göndererek değil kendi uygulama durumu hakkında istemi geri bildirim sağlayan Lisansüstü Kabul ofisi yardımcı olabilir okul transkript. Aşağıdaki bilgiler tam bir uygulama için gerekli hangi öğeleri gösterir.

 1. Lisans başvuru formu (çevrimiçi)
 2. Posta yoluyla kapalı zarf içinde iki tavsiye mektupları veya doğrudan e-posta yoluyla recommender gelen records@cvn.columbia.edu için
 3. Resmi GRE genel sınav sonuçları
 • Tüm puan raporları, resmi olacak ve Educational Testing Service (ETS) ile irtibata geçiniz gerekir
 • Columbia Mühendislik CEEB kodu 2111 olan
TOEFL veya IELTS sınav sonuçları (varsa)
Tüm resmi transkript bir kopyası önceden ortaöğretim sonrası kolej / üniversite katıldı
Kişisel / Mesleki Açıklama - özlü (en fazla iki sayfa) akademik ve profesyonel hedeflerine özetleyen daktilo açıklamada
Devam / Özgeçmiş
200 $ Başvuru Ücreti
Aktarım Kredi Formu (varsa)

Lütfen dikkat: CVN aracılığıyla olmayan matriculated durumu altında Columbia Üniversitesi'nde çalışmalarına başlayacak öğrenciler CVN aracılığıyla kurs tüm almaya devam etmelidir. Bir lisans programına kabul için başvururken, öğrenciler işlenmek üzere Columbia video Ağı doğrudan uygulama malzemeleri her sunmalıdır. ApplyYourself Başvuru formu yerine CVN adlı formları aracılığıyla çevrimiçi Lisansüstü Öğrenci Hizmetleri Ofisi doğrudan gönderilen veya gönderilen Uygulamalar CVN aracılığıyla olmayan matriculated statüsünde alınan tüm kredilerin toplam kaybedilmesi ile sonuçlanır. Bir öğrencinin programına karşı kullanılmak üzere tüm Columbia ders CVN aracılığıyla tamamlanması gerekir. Ayrıca CVN himayesi sayesinde dersler alarak herhangi bir öğrenci sadece danışman onayı ile CVN idari gözetiminde kampüs ders alabilirler unutmayın.

Öğrenim Ücretleri

Tüm öğrenim ve ücretler ABD Doları ve tahmin olduğunu lütfen unutmayın. Harç ve çoğu ücretleri yasayla öngörülen ve Mütevelli takdirine değişikliğe tabidir.

 • CVN Kredi Öğrenim: noktasının başına 1.782 $ (Kredi Saat)
 • CVN Denetim Öğrenim: noktasının başına 834 $ (Kredi Saat)
 • CVN Ücreti: Ders başına 395 $
 • Transkript Ücreti: 105 $ geri ödemesiz bir kerelik ücret
 • Lisansüstü Başvuru Başvuru Ücreti: 200 $ geri ödemesiz bir kerelik ücret
 • Sertifika Programı Başvuru Ücreti: 150 $ geri ödemesiz bir kerelik ücret
 • Geç Kayıt Ücreti: 100 $ iade ücreti
 • CVN Çekilme Ücreti: 75 $ artı orantılı öğrenim ve tüm geri ödemesiz ücret

Örneğin: A üç kredi ders 5.346 $ + transkript ücreti $ 105 (bir defalık) + CVN ücreti 395 $ = 5846 $ olacaktır

Son Güncelleme Mar 2020

Okul Hakkında

Columbia Video Network has been leading the field of online learning since its inception in 1986, enabling thousands of working professionals and remotely located students to benefit from distance lea ... Devamını oku

Columbia Video Network has been leading the field of online learning since its inception in 1986, enabling thousands of working professionals and remotely located students to benefit from distance learning and pursue their degrees without any residency requirements on the campus in New York. The Fu Foundation School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) offers broad-based instruction within a major... Daha Az