The Milken Institute School of Public Health

Giriş

Resmi açıklamayı okuyun


George Washington Üniversitesi'ndeki Milken Enstitüsü Halk Sağlığı Okulu, Washington, DC'nin kalbinde yer almaktadır ve toplulukların sağlığını yerel, ulusal ve küresel ölçekte ilerletmeye adamıştır.

1997'de kurulan Milken Enstitüsü, karmaşık küresel sağlık sorunlarını çözmek için sağlık ve sağlık hizmetlerinde çalışan profesyonelleri hazırlamak için tıp, iş ve eğitim alanlarına odaklanmaktadır.

Bu okul şu programları sunmaktadır:
  • Ingilizce

Görmek Health MSc » Görmek Health Yüksek Lisans »

Programlar